logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
news_12-03-2019_8

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน ในเขตพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการคลังเก็บอุปกรณ์ของสมาคมฯ ต่อไป